BLANQUEJAMENT DENTAL

 

El blanquejament dental rejoveneix el somriure.

 

Les dents poden perdre la seva blancor degut a factors genètics, envelliment, higiene deficient o es poden tacar pel tabac, medicaments, alguns aliments, café o te.

 

És una técnica indolora, que és pot fer la consulta amb una durada d´uns 45minuts o a casa mitjançant unes féules, durant dues setmanes.